Institutt for klinisk odontologi

Ansatte

Søk på nettet

 Avlagte doktorgrader ved Institutt for klinisk odontologi

Doktorgradene er presentert ved pressemeldingene som ble sendt ut i forbindelse med disputas. Avhandlings orginaltittel oppgis i pressemeldingen.

2008

 

Avlagte doktorgrader ved Det odontologiske fakultet

Nedenfor følger liste over avlagte doktorgrader i perioden 1995-2007. Doktorgrader avlagt før 1995 henvises til doktorgradsbasen.

2007

 

2006

2005

2004

2003

2002


2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995